Gebruiksvoorwaarden van de website

 1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wetten en voorschriften en de naleving ervan. Indien u het niet eens bent met de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze site is beschermd door het relevante auteursrecht en merkenrecht.

 1. Gebruikslicentie
 1. Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (gegevens of programmering) op de site van City Green te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een vergunning van licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  3. proberen enig product of materiaal op de site van City Green te decompileren of te herbouwen;
  4. auteursrechten of andere beperkende documenten van de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen over te dragen aan iemand anders of zelfs de materialen te “spiegelen” op een andere server.
 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd indien u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door City Green wanneer zij dit nodig acht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijk vergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
 1. Disclaimer
 1. De materialen op de site van City Green worden gegeven “zoals ze zijn”. City Green geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt elke andere garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde reden, of het niet inbreuk maken op gelicentieerde eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft City Green geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen met betrekking tot dergelijke materialen of op enige bestemmingen verbonden met deze website.
 1. Beperkingen

In geen geval is City Green of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade wegens verlies van informatie of voordeel, of wegens bedrijfsstoringen) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van City Green, ongeacht de mogelijkheid dat City Green of een door City Green goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de kans op dergelijke schade. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties toestaan, of verhinderingen van aansprakelijkheid voor zware of toevallige schade, kunnen deze beperkingen voor u geen verschil maken.

 1. Wijzigingen en errata

Het materiaal op de site van City Green kan typografische of fotografische fouten bevatten. City Green garandeert niet dat de materialen op haar site exact, volledig of actueel zijn. City Green kan verbeteringen aan de materialen op haar site uitrollen wanneer dan ook zonder kennisgeving. City Green doet dan weer geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

 1. Links

City Green heeft de meerderheid van de websites of links die verbonden zijn met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. De opname van een link betekent niet dat City Green de site ondersteunt. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

 1. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

City Green kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving bijwerken. Door deze site te gebruiken stemt u in met de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Elke zaak die verband houdt met de site van City Green dient te worden beheerd door de wetten van het land van Nederland City Green State zonder respect voor de bepalingen van het toepasselijk recht.

 

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ook hebben wij dit beleid opgesteld met het doel dat u kunt zien hoe wij individuele gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven, onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

 • Voordat of op het moment dat we persoonlijke informatie verzamelen, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens alleen om de door ons aangegeven redenen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om deze redenen.
 • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettelijke en redelijke middelen en, indien passend, met de informatie of instemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke gegevens moeten belangrijk zijn voor de redenen waarvoor zij worden gebruikt en moeten, voor zover dat voor die redenen noodzakelijk is, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
 • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiliging tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen klanten onmiddellijk toegang verschaffen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en blijft.